Благодарности „Превръзка за спасяване“

Благодарности „Превръзка за спасяване“

Благодарим на фирма Лидес, представител на марката Welmax, за участието в проведената през август 2021 г. акция „Превръзка за спасение“.