Нашите ценности

Работата във Welmax е нещо повече от симпатични срещи в подбрано общество. Ние всеки ден
помагаме на другите да постигнат щастие, като реализираме мисията на здравното образование,
базирана върху най-важните ценности за нас.

Отговорността спрямо другите хора и околната среда е причината в нашия екип да попадат само хора,
които проповядват същите принципи, които представляват цялата организация и допълнително успяват
да привнесат неповторима частичка от себе си, за да могат нашите Клиенти да получат по-голямо
удобство, спокойствие и комфорт.

„Свързва ни здравословният подход към живота…“

Независимо от позицията, която заемат във фирмата, всички служители на Welmax искат да оказват позитивно влияние върху обществото, част от което те са и върху околната среда, която ни дарява с толкова блага.

Непрекъснато търсим все нови и още по-добри методи на действие, които ще ни помогнат да постигнем мечтите си.

Затова непрекъснато търсим за сътрудничество хора, изпълнени със страст, споделящи нашите ценности и духа на просперитета; търсим онези, които вярват в доброто по света, вярват в другите и които умеят сами да поемат нещата в свои ръце и да поемат напред!

Нашето кредо е: