ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ

Това информационно съобщение е изготвено с цел да те информира, че твоите лични данни се обработват, но също така са защитени от правните норми и в съответствие с всички закони и регламенти за обработка и съхранение на лични данни, в това число те са най-вече обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета  от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Любезно молим да се запознаете с информацията по-долу!

Какви данни обработваме?

 • Става въпрос за лични данни или информация на базата на която бихме могли да те идентифицираме като физическо лице, тази информация се събира от нас в следствие на търговската ни дейност, като пример това може да бъде име и фамилия, телефонен номер или адрес на електронна поща.

Кой е администратор на твоите лични данни ?

 • Администратор на твоите лични данни е „Велмакс Лукс“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „София“ № 9 , 4000 Пловдив, България и доверените му партньори.
 • Относно информация за обработката и съхранението на твоите лични данни моля свържете се на имейл:office@welmax.bg

Каква е целта на обработката и съхранението на твоите лични данни?

Обработваме тези данни:

 • С цел реализация на договора за продажба и в рамките на необходимото за обслужването на този договор,
 • За целите на статистиката,
 • С цел предлагане на търговски продукти,
 • С цел пряк маркетинг, информиране за промоциите и най-новите оферти,
 • С цел наем и подбор на персонал,
 • Твоите данни също така ще бъдат съхранявани и обработвани по автоматизиран начин, в това число под формата на профилиране. Автоматично вземане на решение ще се случва чрез оценката на факторите, които се отнасят до профилираното лице, в това число пол, възраст, локализация, интереси, лични предпочитания, финансови възможности. Последствието от съхранението и обработката на данните ще бъде оформянето на подходяща маркетингова оферта, отхвърляне на искане за кредит (това не може да присъства в наш документ – не сме кредитна институция), индивидуален контакт с клиента.

Колко време ще съхраняваме и обработваме твоите данни ?

 • Ще съхраняваме и обработваме твоите данни толкова дълго, колкото изразяваш съгласие за това. Максимално необходимия период за обработка на твоите данни е 10 години. В случай на оттегляне на съгласието, данните ще бъдат изтрити от нас незабавно, не по-късно от 5 работни дни от датата на подаване на сигнала. Това е максималното време, което ни е необходимо оперативно, за да премахнем твоите данни от нашата база.

Какви са юридическите основания за обработката и съхранението на твоите лични данни ?

 • Всяка обработка и съхранение на твоите лични данни трябва да има правилното, съгласувано със закона правно основание. Правното основание за обработката и съхранението на твоите лични данни е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни. Обработката и съхранението се извършва с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на стоки или услуги. Обработката и съхранението на твоите лични данни с маркетингова и промоционална цел, както и с цел анализ ще се случва въз основа на твоето доброволно съгласие.

На кого можем да предоставим твоите данни?

 • Съгласно със съществуващото право можем да предоставим твоите данни на обекти, които ги обработват по наша поръчка, съгласно със сключен помежду ни договор, напр. маркетингови агенции, подизпълнители на наши услуги и поръчки, служители на Администратора на даннии други физически и юридически лица, упълномощени да получават лични данни на базата на съществуващото законодателство, например съд или разследващи органи (само в случай, че ги изискат от нас и посочат съответното правно основание за това).Едновременно с това трябва да отбележим, че твоите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън територията на Европейски съюз.

Какви са твоите права във връзка с обработката на твоите лични данни?

 • Имаш право да изискаш от Администратора на лични данни достъпа до твоите данни, тяхната поправка или актуализация, премахване или ограничаване на достъпа до тях и право за прехвърляне на данните.Можеш също така да оттеглиш съгласието си за обработката и съхранението на личните си данни по всяко време като подадеш молба за изтриване на личните ти данни от базата на АдминистрастораTwoich danych w każdym czasie po.
 • Имаш право да подадеш жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) ако сметнеш, че преработката и съхранението на твоите лични данни нарушават общите правни разпоредби за защита на личните данни от дата 27 април 2016 г.;
 • Във всеки един момент имате право да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на лични данни, ако искате да направите това, кликнете ТУК