EU

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

На 23.09.2020 г. бе подписан Договор № BG16RFOP002-2.073-15427-C01, за реализация на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, бенефициент по който е „ВЕЛМАКС ЛУКС“ ЕООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целите на проекта са:
1. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19;
2. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 10 000,00 лв., от които 8500,00 лв. са осигурени от Европейския съюз чрез ЕФРР, а 1500,00 лв. са национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е до 23.12.2020 г.