Политиката на обработка и съхранение на лични данни (Cookie Policy) на WELMAX Group определя принципите на запис и получаване на достъп до личните данни на устройствата на потребителите, които използват интернет страницата за целите на извършване на услуги по електронен път от страна на администратора на данни.

1.  Дефиниция

 • Сайт – интернет страница с адрес bg.
 • Външни уебсайтове – интернет страници на партньори, доставчици на услуги или потребители на услуги от страна на Администратора.
 • Администратор – фирма WELMAX LUX – Велмакс Лукс ЕООД, с адрес и седалище на управление: гр. Пловдив, ул. „София“ № 9, ет. 3, ЕИК: 204470750, БУЛСТАТ: BG204470750, която извършва електронни услуги посредством уебсайта си, като получава и съхранява информация за устройствата на Потребителя.
 • Потребител – физическо лице, за което Администратора извършва определена услуга по електронен път посредством уебсайта си.
 • Устройство – електронно устройство със софтуер, посредством което Потребителя получава достъп до уебсайта.
 • Cookies („бисквитки”) – текстови данни, съхранявани под формата на файлове, които се съхраняват на устройството на Потребителя.

2.  Видове Cookies

 • Вътрешни Cookies – получавани и разчитани файлове от устройството на Потребителя от информационната система на уебсайта.
 • Външни Cookies – получавани и разчитани файлове от устройството на Потребителя с помощта на информационните системи на външните уебсайтове.
 • Cookies за една сесия – получавани и разчитани файлове от устройството на Потребителя от страна на уебсайта или външните уебсайтове по време на една сесия на влизане от даденото устройство – след края на сесията „бисквитките“ биват премахнати от устройството на Потребителя.
 • Трайни Cookies – получавани и съхранявани файлове от устройството на Потребителя от страна на уебсайта или външните уебсайтове до момента на ръчното им изтриване. Тези файлове не се премахват автоматично след края на потребителската сесия, ако конфигурацията на устройството на Потребителя не е настроена да премахва автоматично „бисквитките“ след края на всяка сесия от устройството.

3.  Сигурност и безопасност

 • Механизмите на съхранение и разчитане на Cookies не позволяват получаването и съхранението на каквито и да било лични данни или друга конфиденциална информация от устройството на Потребителя. Пренасянето на каквито и да било вируси тип „троянски кон“ или „червей“ на устройството на Потребителя е практически невъзможно.
 • Вътрешни Cookies се прилагат от страна на Администратора и са напълно безопасни за Потребителите.
 • Външни Cookies – за безопасността на файлове Cookies, които произлизат от партньорски сайтове на уебсайта, Администратора не носи отговорност. Списъкът с партньорски сайтове може да намерите по-надолу в Политиката за бисквитките (Cookie Policy).

4.  Цели, за които се използват файлове Cookie

 • Подобряване и улесняване на достъпа до уебсайта – Администраторът може да съхранява в Cookies файловете информация за предпочитанията и запомнянето на настройките на Потребителя по отношение на уебсайта с цел по-добро, по-лесно и по-бързо обслужване на Потребителя в рамките на услугите, предлагани от уебсайта.
 • Статистически данни – Администраторът и външните уебсайтове използват файлове Cookie за събиране и обработка на статистическите данни, такива като статистика на посещенията, статистика на устройствата на Потребителите и статистика на търсенията от страна на Потребителите. Тези данни се събират и обработват с цел анализ и подобряване на функционирането на уебсайта.
 • Извършване на мултимедийни услуги – Администратора и външните уебсайтове използват файлове Cookies, за да предлагат на Потребителите мултимедийни услуги.
 • Обществени нужди – Администратора и външните уебсайтове използват файлове Cookies за обществени нужди и услуги.

5.  Външни уебсайтове

Администраторът си сътрудничи със следните външни уебсайтове, които могат да използват файлове Cookie на устройствата на Потребителя:

 • Google Analytics
 • Google+
 • Google AdWords
 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Instagram

6.  Условия за съхранение и получаване на достъп до устройствата на Потребителя от страна на уебсайта на Администратора и външните уебсайтове

 • Потребителят може във всеки един момент самостоятелно да промени настройките, които се отнасят до записването, премахването и достъпа до данни, записани от файлове
 • Информация за начина на изключване на файлове Cookies в най-популярните интернет търсачки и мобилни устройства е достъпна тук.
 • Потребителят може във всеки един момент да премахне всички записани до момента файлове Cookies като се възползва от настройките на устройството на Потребителя,от устройството, с което Потребителя ползва услугите на уебсайта.
 • Потребителят във всеки един момент може да блокира услугата Google Analytics, за да избегне използването на своите данни. Описание как можете да направите това се намира .

7.  Други изисквания на уебсайта

 • Ограничаването на записа и достъпа до файлове Cookie на устройството на Потребителя може да доведе до неправилна работа на някои от функциите на уебсайта.
 • Администраторът не носи никаква отговорност за неправилното функциониране на функциите на уебсайта в случай, че Потребителят е ограничил по какъвто и да било начин записа и разчитането на файлове Cookie.

8.  Промени в политиката на ползване на бисквитки (Cookie Policy)

 • Администраторът си запазва правото във всеки един момент да промени дадената Политика за ползване на бисквитки (Cookie Policy) без да е необходимо да информира за това потребителите.
 • Въведените промени в Политиката за ползване на бисквитките ще бъдат публикувани на интернет страницата.
 • Въведените промени влизат в сила в деня на публикуването на новата Политика за ползване на бисквитки.