Aktualności

“Велмакс лукс” ЕООД

Проект и главна цел: АДПБФП №BG16RFOP002-2.089-5158-C01Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Бенефициент: “Велмакс лукс” ЕООД Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране. Начало: 27.08.2021 г.Край: 27.11.2021 г.

EU

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

robot myjacy welmax opinie

Aquamenti

Aquamenti е най-новото ни решение за всички заети хора, които обичат да поддържат дома си чист. Нашият робот Aquamenti без поддръжка без усилия почиства дори най-високите стъклени повърхности.