“Велмакс лукс” ЕООД

Проект и главна цел: АДПБФП №BG16RFOP002-2.089-5158-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 
Бенефициент: “Велмакс лукс” ЕООД
 
Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 27.08.2021 г.
Край: 27.11.2021 г.